Cautam distribuitori 0753148128

Contactaţi-ne la
contact@prity.ro

Instructiuni de montaj

Schema de principiu pentru un sistem de încălzire cu apă deschis cu vas de expansiune deschis și pompă.

Pozitionarea

Soba se așează pe o pardoseală orizontală stabilă, neinflamabilă. Pentru protejarea podelii se poate folosi suport stabil, neinflamabil, care să iasă în fața sobei cel putin 50 cm în fată și 30 cm în lateral.

În zona de iradiere a sobei , la distanță de 80 cm  în jurul lui nu trebuie să fie nici un fel de obiecte inflamabile și degradabile de la căldura emanată.

Legarea la coş

Înainte de a lega soba de coș, consultați-vă cu un specialist. Elementele de legătură (rozetă și burlane) trebuie să fie montate etanș si trainic, dar astfel încât să nu pătrundă în secțiunea de trecere a coșului. Burlanele să fie cu aceeași dimensiune ca și terminația sobei.

Este recomandat ca soba să lucreze cu coș individual. Dacă se leagă și alte dispozitive de încălzire în acelasi coș, acesta trebuie să fie calculat pentru aceasta.

Aportul de aer proaspăt

Către sobă trebuie să intre aer proaspăt minim 4 m3/h pentru fiecare kW din capacitatea sa de căldură. În caz de necesitate se asigură afluență din încăperile vecine sau aer din exterior.

Procesul de ardere al căminului nu trebuie să „ simtă” deficitul de aer la acționarea de aspirații gravitaționale sau de constrângere, fiindcă aceasta este premisă  pentru ardere incompletă sau întoarcere de gaze arse în încăpere.

Schema de principiu cu sistem inchis
 
Legenda:
 
1. Manometru 4 bari,
2. Termometru 120 grade C.
3. Termostat electric.
4. Ventil termic preventiv.
5. Supapa automata.
6. Ventil  hidraulic preventiv 2,5 bari.
7. Drenaj, scurgere.
8. Vas de expansiune închis.
9. Filtru
10. Pompă recirculare .
11. Grup complementar automat 1,5 bari.

Altă posibilitate de prevenire a sistemului de creștere nepermisă a temperaturii este folosirea ventilului termic preventiv.

În cazuri de avarie ( exemplu, oprirea alimentării electrice a pompei), când temperatura lichidului ajunge valoarea dată (90-100 grade C), ventilul începe să lucreze, la care apă rece din canalizarea cu apă intra în sistem, iar o parte din apa caldă se aruncă în canalizare.

Reguli principale şi recomandări

 1. Înaintea construirii instalatiei se recomandă să fie calculate de către specialist, pierderile de căldură pentru cazul concret.
 2. La sistemul deschis instalația trebuie să fie legată la atmosferă cu vas de expansiune deschis. Între cazan și vasul de expansiune nu trebuie sa fie montat nici un elemente de oprire.
 3. Să se asigure aerisirea la fiecare ramură si element din instalatie în orice moment din exploatarea lui.
 4. Toate elementele instalației trebuie să fie asigurate împotriva înghețului, în special dacă vasul de expansiune sau alte piese din ea sunt  așezate în încăperi neîncălzite.
 5. În instalatiile cu circulație forțată pompa să fie asigurată cu alimentare de rezervă -  acumulator cu transformator 12 V/220V (50 Hz) pe regim autonom.
 6. Se recomandă pompa circulară să se pună în funcțiune și să se închidă cu termostat, dublat cu cheie manuală electrică.
 • L1 si L2 – lămpi de semnal glim
 • K- cheie obisnuită
 • T – termostat
  • Regim de lucru. L1 luminează, pompa circulară functionează.
  • Regim de pregătire. L2 luminează. Pompa nu functionează. Este tensiune electrică
  •  
  • Regim de avarie. L1 și L2 nu luminează. Nu este tensiune electrică.
  • Prima curățare de service a filtrului pompei să se efectueze de îndată după probarea instalatiei.
 1. Dacă se foloseste instalația veche, aceasta trebuie să fie spălată de mai multe ori de murdăriile depuse, care s-ar fi depus pe suprafetele cămăsii de apă.
 2. Să nu se folosească cărbuni cu conținut ridicat de sulf si să nu se ude.
 3. Să nu se folosească lemne proaspete și ude sau biomasă. Lemnele să fi fost depozitate măcar doi ani la uscat si în loc aerisit.
 4. Să nu se scurgă apa circulantă din instalatie în sezon neîncălzit.
 5. În timpul primelor 3-4 aprinderi este posibil formarea de condens pe suprafețele cămășii de apă.  Scrumul format reduce  diferența de temperatură bruscă si cantitatea de condens.