Cautam distribuitori 0753148128

Contactaţi-ne la
contact@prity.ro

Instructiuni de folosire

Soba se deservește numai de persoane majore, care sunt dinainte informate cu instrucțiunile de exploatare. Nu se permite prezența copiilor fără supraveghere în apropiere lîngă cazan, în special când este în regim de exploatare.

 Combustibil
 
Se vor folosi drept combustibil doar lemne natural netratate chimic, precum și cărbuni negri de piatră.
 
Este important ca lemnele sa fie uscate, adica au umiditate sub 20%. Acestea se obțin prin depozitare în mediu uscat și aerisit cel puțin 2 ani. Lemnele se depozitează tăiate și așezate , iar grosimea lor  trebuie să fie de 5 și 15 cm.
 
De ce nu trebuie sa se utilizeze lemne umede?
 1. Umiditatea din lemne  reduce din căldura de ardere. Cea mai mare parte a căldurii se consumă pentru evaporarea umidității, iar restul poate să nu fie suficient pentru asigurarea încălzirii necesare. De exemplu pentru 20 kg. lemne umede poate să însemne 10 kg. lemne uscate și 10 litri de apă adăugate în foc.
 2. Aburul reduce temperatura de încălzire și ajută la formarea funinginii, care se adună și se formează  strat negru și solid pe pereții camerei de ardere, ceramicii de sticlă, burlanelor și coșului.
 3. Crește  poluarea mediului înconjurator, întrucât gazele  părăsesc coșul nearse

Aprinderea sobei

 • Aprinderea sobei se face cu clapa complet deschisă a gazelor de fum.
 • Este interzisă folosirea lichidelor de ardere pentru aprindere.
 • Prin ușița pentru transmiterea combustibilului pe grătar să se pună pe toată adâncimea sobei surcele și lemne și să se aprindă.
 • Deasupra lemnelor aprinse să se pună un strat subțire de cărbuni.
 • După înflăcărare, camera se completează cu combustibil. După ajungerea la puterea necesară este bine să se lase întredeschisă clapa gazelor de fum, astfel încât să se evite eventual pierdere de căldură prin coș.
 • Cazanul se completează cu combustibil după nevoile de căldură și intensitatea de ardere, întotdeauna în existența cantității de jăratec suficient.

Elemente de reglare

Clapa de fum a canalului de fum reglează cantitatea de ieșire a gazelor de fum de la soba către coș. Ea se îndrumă din mânerul, situată în partea de sus a cazanului pe terminația țevii pentru țevile canalelor de fum.

Regularizarea aerului primar se face de termostat, în funcție de temperatura apei din soba. Procesul de regularizare se aplică de butonul de regularizare cu scara marcată 0-9. Marcajele de pe buton sunt doar informative.

Setarea se face în felul următor. Soba se încălzește până la temperatura dorită. Prin intermediul butonului se închide clapa pentru aerul primar al termostatului. La  scăderea temperaturii clapa aerului primar începe să se deschidă singură.

 Stropire și smolire
 
La introducerea de la început a cazanului rece în exploatare pe pereții lui se condensează apă care se scurge în camera de ardere și formează impresia că, cazanul curge.
 
Stropirea dispare după lipirea de cenușă pe interiorul cazanului. La exploatare de putere redusă, la temperatură scăzută a apei din cazan, în mod obișnuit sub 60 de grade Celsius și la folosirea combustibilului umed din gazele de fum condensează apă care se scurge  pe pereții răciți ai cazanului.
 
Exploatarea la temperatură joasă se reflectă negativ și asupra vieții schimbătorului de căldură cu apă și țevile canalelor de fum.
Coș
 
Coșul este destinat sa extragă produsele  ca urmare a procesului de ardere din șemineu și să le elimine în atmosfera în afara granițelor locuinței.
 
Tirajul exterior sau “ tragerea” coșului este rezultatul combinației între înălțimea sa și diferențele de temperatură a gazelor emise și aerul extern. Coloana încinsă de gaze de fum în coș este cu greutate mai mică decât coloana echivalentă de aer rece extern astfel, încât presiunea la început  a coșului cald este mai mică decât presiunea aerului extern. Această diferență foarte mică în presiune crează tirajul.
 
Tirajul mai mic este condiție prealabilă pentru aprindere mai grea, întoarcerea gazelor de fum și se depășește prin aprindere rapidă și ardere a unor aprinderi uscate, subțiri și năvalnice.
 
După aprinderea focului și reîncălzirea coșului, tirajul lui se mărește. Pentru regim economic și înalt KPD după reîncălzirea coșului, tirajul trebuie să fie redus până la 5-10 Pa, dar astfel încât să nu fie întoarcere de gaze prelucrate /fumuri/ la ușă închisă.
Motivele principale pentru tirajul incorect sunt următoarele:
 • Funinginea adunată în interiorul coșului, care reduce secțiunea lui și măresc rezistența gazelor prelucrate care se ridică;
 • Perete crăpat al coșului sau rozeta slăbită;
 • țevi slăbite de fum, sau țevi introduse adânc în coș, astfel în acest mod reduc sau astupă secțiunea lui;
 • folosirea unui coș cu tiraj mic din mai multe sobe la nivele apropiate;
 • afumarea se obține și când afară timpul s-a încălzit brusc – gazele calde din aprindere focului nu pot trece prin coșul rece. În acest caz se folosește cantitate mai mare de aprinderi care ard repede. Același efect se obține la încercarea de a se aprinde coșul la primul etaj în situația că același sau coșul vecin deja se folosește de coșul de la ultimul etaj;
 • în cazul tavanului neizolat sau ferestre deschise la etaj superior se obține efectul << scară-coș>>, care crează tiraj invers;
 • la coș care se află într-o regiune de peste presiune,  primită de vânt.
La legătură, deservire și întreținere corectă cazanul nu emană emisii de fum în încăpere.
 
Dacă totuși acesta apare, încăperea se aerisește și trebuie să se descopere și lateral motivul afumării.
Curățare
 
Răcirea sobei să se facă încet, în contul răcirii naturale.
 
Pentru înlăturarea resturilor solide după ardere  se folosesc grătarul mobil și scrumiera.
 
Scrumiera trebuie să se golească încă înaintea umplerii  cu scopul evitării înfundării transmiterii de alimentare a aerului sub grătar. Cenușa să se păstreze în vase neinflamabile cu capac.
 
După exploatare continuă pe pereții cazanului se depun cenușă și funungine, îndeosebi dacă schimbătorul de căldură și pe țevile canalelor de fum, la care se reduce transmiterea de căldură și cazanul pierde capacitate.
 
Ca un întreg cantitatea cenușii și fununginii depinde de calitatea combustibilului folosit și de condițiile de lucru. Dacă cazanul este predimensionat sau se exploatează la temperatură joasă volumul funinginii în procesul de ardere crește simțitor. În același mod influențează și neajunsul de tiraj al coșului. Suprafața schimbătorului de căldură cu apă se curăță su ajutorul unei perii de oțel.
 
După încheierea sezonului de încălzire cazanul și canalul de fum se curăță în totalitate. Spațiul cazanului deasemenea trebuie să fie curățat și uscat.
 

Nu ardeti: resturi casnice, fibră lemnoasă lipită sau vopsită, șperplat sau plăci din particule din lemn sau alte resturi care conțin amestecuri chimice artificiale, întrucât otrăvurile nu ard, ci numai își schimbă aspectul  și când se aruncă în atmosferă duc la urmări imprevizibile

Să nu se efectueze schimbări neautorizate în construcție! La renovare să se folosească piese de schimb originale de la producător.
 
Garanția nu se recunoaște pentru cazane cu cămăși de apă umflate, care este rezultatul depășirii tensiunii în sistem peste limitele admisibilului la legarea incorectă. Se recomandă ca montajul să se efectueze de specialist calificat.

 

.